Ca la Marina

ARQUITECTURA

Rehabilitació d'una casa entre mitjeres al casc antic de Breda.

Amb la col.laboració de l'arquitecte Marc Medina, el projecte barreja de forma molt innovadora la memòria de passat de l'habitatge amb un programa molt versàtil i actual.

370.jpg