Ca la Marina

ARQUITECTURA

Rehabilitació d'una casa entre mitjeres al casc antic de Breda.

Amb la col.laboració de l'arquitecte Marc Medina, el projecte barreja de forma molt innovadora la memòria de passat de l'habitatge amb un programa molt versàtil i actual.

T.: 606 12 76 02 · © 2016-2018 by SEVENTYSEVEN all rights reserved